Home » Gevelisolatie vernieuwen

Gevelisolatie vernieuwen

De kopgevel vertoont op veel plaatsen horizontale en verticale scheuren. Bij een kernboring is gebleken dat er water achter de isolatieplaat zit. Dit verklaart ook de lekkages die er zijn. De aansluitdetails zijn onzorgvuldig waterdicht gemaakt.
Wij hadden op 3 plaatsen kernboringen verricht door een gat tot op de ondergrond te boren. Door de stuclaag eraf te hebben gehaald, was duidelijk te zien dat deze helemaal verzadigd met water was.  Langs de onderkant van de gevel liep het water tussen de EPS plaat en de stuclaag door.

Op enkele plaatsen zijn in een eerder stadium reparatieplekken met kit hersteld. Door de scheurvorming op hoger gelegen verdiepingen is de gevel helemaal verzadigd met water en was dit door middel van plaatselijke reparaties niet de oplossing. Zodoende zijn eerst de bouwkundige aansluitingen waterdicht gemaakt. Waterslagen en kopschotjes waterdicht afwerken. Hierna is de complete gevel verwijdert en opnieuw voorzien van een geïsoleerd gevelsysteem.

Projectinformatie

Type opdrachtgever:
VvE Beheerder

Grootte project:
3 gevels

Uitvoeringsperiode:

 Meer gerealiseerde projecten

Bekijk hier