Van Roemburg Totaal Onderhoud, gevestigd aan Eemweg 31-27 3755 LC Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.van-roemburg.nl Eemweg 31-27 3755 LC Eemnes 035-6213281

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Roemburg Totaal Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Roemburg Totaal Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Roemburg Totaal Onderhoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens –  1 jaar – Om u persoonlijk te benaderen om bijvoorbeeld een afspraak met u in te plannen
Adres – 1 jaar – Zo dat wij bij u de werkzaamheden kunnen uitvoeren en eventuele vervolg diensten kunnen uitvoeren 

Delen van persoonsgegevens met derden

MRinvestments verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MRinvestments blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Roemburg Totaal Onderhoud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door met ons contact op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@van-roemburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Van Roemburg Totaal Onderhoud zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Roemburg Totaal Onderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Privacy

Wie zijn wij

Van Roemburg Totaal Onderhoud is een organisatie die zich richt op gebouwonderhoud, -betonrenovatie timmer en schilderwerkzaamheden in Nederland. Ons specialistisch bouwkundig team zorgt desgewenst voor inspecties en rapportages van het vastgoed.

Door op een juiste wijze met onze klanten te communiceren zijn we in staat om te doen wat zij vragen en niet om te doen wat wij willen. Goede communicatie leidt tot kennis delen, zorgt voor transparantie en samenwerking.
Dit is de “rode draad” waarlangs Van Roemburg Totaal Onderhoud er alles aan doet om samen met haar klanten tot het gewenste resultaat te komen.

Missie

Onderhoudsbedrijf van Roemburg Totaal Onderhoud is een betrouwbare en vakkennisrijke onderhoudsbedrijf.Belang van de klanten staat bij ons voorop, of het nou gaat om particulieren, bedrijven, corporaties, instellingen of beleggers. Afspraak is afspraak en wij doen wat er afgesproken is met een beetje meer.

Naast klantvriendelijke en service gerichte waardes te hebben staan wij ook hoog in het vaandel voor de kwaliteit van het werk en ook die van de opdrachtgever. Door goed en duidelijk te luisteren naar de klant leveren wij het kwaliteit met een stukje meer dan er verwacht wordt. Daarnaast wilt van Roemburg Totaal Onderhoud een betrouwbare, kennisrijke en vakmanschappelijke uitstraling uitstralen en een onderneming zijn waar naar ieder persoon geluisterd wordt en alle menselijke normen en waarden gerespecteerd worden.

Visie

Van Roemburg Totaal Onderhoud richt zich zowel op grote als kleine projecten. Wij ontwikkelen en onderhouden in heel Nederland. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe markten in het gebied van onderhoud, verbouwen en slopen. Door onze centrale aanwezigheid, doorzettingsvermogen en ondernemerschap maken wij het verschil in de markt.