Skip to main content
  • Betonwerken

Herstellen en voorkomen

Beton is een duurzaam bouwmateriaal, maar het kan na verloop van tijd slijten en beschadigd raken door factoren zoals weersomstandigheden, zouten of chemische blootstelling, brand, zware belastingen en andere omgevingsfactoren. Als beton niet regelmatig wordt onderhouden en hersteld, kunnen er structurele problemen ontstaan, zoals scheuren, lekkages, corrosie van wapeningsstaal en verzwakking van de constructie. Dit kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico’s voor mensen die de constructie gebruiken.

Technieken

Enkele technieken waar ons personeel kennis en ervaring in heeft zijn onder andere:

  • Scheuren en betonrot herstellen
  • Injecteren
  • Vochtschermen
  • Spuiten
  • Constructies versterken met koolstofwapening
  • Aanbrengen van kunststof coatingsystemen met scheur overbruggende afwerk systemen.