Skip to main content
  • Over Van Roemburg Totaal Onderhoud

We werken nu aan de duurzame toekomst.

Van Roemburg Totaal Onderhoud is de onderhoudsspecialist als het gaat om gebouwrenovatie, verduurzaming en onderhoud. Wij als organisatie nemen voor langere tijd de zorg bij u uit handen. Goede communicatie leidt tot kennis delen, zorgt voor transparantie en samenwerking. Dit is de “rode draad” waarlangs Van Roemburg Totaal Onderhoud er alles aan doet om samen met haar klanten tot het gewenste resultaat te komen. Met onze 50 vakspecialisten verspreid over heel Nederland werken wij aan diverse projecten met ieder zijn eigen complexiteit.

Ons specialistisch bouwkundig team zorgt desgewenst voor inspecties en rapportages van het vastgoed. U kunt hiervoor altijd een afspraak met ons maken!

Missie

Onze missie is het creëren van duurzame omgevingen die de leef- en werkomstandigheden van mensen verrijken. Met nadruk op doeltreffende en open communicatie en duurzame ketensamenwerkingen in de onderhoud en renovatie, zet Van Roemburg Totaal Onderhoud zich in om een gunstige invloed uit te oefenen op de levenskwaliteit, het welzijn en de kwaliteit van de maatschappij.”

Duurzaamheid

We zetten ons in voor een verantwoord gebruik van grondstoffen. Onze missie gaat verder dan alleen het bouwen en renoveren. We willen een positieve impact hebben op het milieu door duurzaamheid en efficiëntie na te streven in onze bouwpraktijken. Door anders om te gaan met grondstoffen en te zoeken naar innovatieve oplossingen, dragen we bij aan een groenere toekomst.

Kernwaarden

We geloven in de kracht van transparantie, communicatie, betrouwbaarheid, duurzaamheid en vernieuwing om de toekomst van de renovatie- en onderhoudssector vorm te geven.

Werken bij

Bij Van Roemburg Totaal Onderhoud werken we landelijk en opereren we in vele regio’s. Als een toegewijd ambitieus team streven we naar topkwaliteit en delen we veel kennis met elkaar. Onze organisatie biedt al onze medewerkers de kans om zich voortdurend te ontwikkelen, of het nu gaat om cursussen, coaching of het uitwisselen van ideeën met collega’s. We groeien samen als team en als bedrijf.