Skip to main content
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Van Roemburg Totaal Onderhoud, gevestigd aan Eemweg 31-27 3755 LC Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.van-roemburg.nl
Eemweg 31-27
3755 LC Eemnes

info@van-roemburg.nl
035-6213281

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Roemburg Totaal Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Roemburg Totaal Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Roemburg Totaal Onderhoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens –  1 jaar – Om u persoonlijk te benaderen om bijvoorbeeld een afspraak met u in te plannen
Adres – 1 jaar – Zo dat wij bij u de werkzaamheden kunnen uitvoeren en eventuele vervolg diensten kunnen uitvoeren 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Roemburg Totaal Onderhoud verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Roemburg Totaal Onderhoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Roemburg Totaal Onderhoud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door met ons contact op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@van-roemburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Van Roemburg Totaal Onderhoud zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Roemburg Totaal Onderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Door slecht onderhoud en onwetendheid komen er vaak problemen met beton. Schades als scheurvorming, lekkages, betondekking en soms onzichtbare schades worden door ons geïnspecteerd om een duidelijk beeld van de oorzaak te krijgen. Hierna wordt in overleg met de opdrachtgever een behandelplan gemaakt voor herstel van de constructie voor lange tijd.

Door slecht onderhoud en onwetendheid komen er vaak problemen met beton. Schades als scheurvorming, lekkages, betondekking en soms onzichtbare schades worden door ons geïnspecteerd om een duidelijk beeld van de oorzaak te krijgen. Hierna wordt in overleg met de opdrachtgever een behandelplan gemaakt voor herstel van de constructie voor lange tijd.

Benieuwd wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Wij denken graag met u mee! 

info@van-roemburg.nl of
035-6213281