Skip to main content
  • Verduurzamen

Duurzaam vastgoed

Vastgoed is voor een aanzienlijk deel de oorzaak van de wereldwijde CO2 uitstoot. Voornamelijk door het energieverbruik voor het verwarmen, koelen, verlichten en apparaat gebruik. Daarom is er een doelstelling gezet om voor 2030 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen. Een opgave welke we samen moeten uitvoeren om deze doelstelling te behalen.

Het verduurzamen van vastgoed helpt niet alleen om de wereld te verbeteren en klimaat verandering tegen te gaan, maar is ook goed voor de portemonnee. Verduurzamen kan voor een energie-efficiënte leiden wat kan bijdragen aan energiebesparing.  

Vooraf

Voordat we beginnen met het verduurzamen van het vastgoed is een scan van de huidige status van belang. Zo indexeren we goed wat de huidige uitstoot en energieverbruik van het vastgoed is.

Aan de hand van deze scan maken we gezamenlijk met onze opdrachtgever een plan van aanpak. Hoe gaan we het vastgoed verduurzamen.

Communicatie

Bij het verduurzamen van het vastgoed is het van groot belang om de bewoners goed te informeren van wat er precies wanneer gaat gebeuren en welk resultaat dit oplevert.  

Enkele bouwkundige verduurzamingsmethodes welke vaak worden toegepast zijn:

  • Isoleren van de woning
  • Plaatsen van hoogrendementsglas
  • Plaatsen van tochtstrips
  • Aanbrengen van groendaken