Home » Projecten

Projecten

Voor situatie foto van de gecoate parkeergarage

Ter voorbehandeling werd eerst de gehele oppervlakte diamant geschuurd waardoor er een voldoende hechting ontstaat. Vervolgens zijn de vloeren voorzien van een 2 componenten epoxy primer. Bekijk project.

Appartementencomplex rondom in de steigers waar de glasplaten werden vervangen voor nieuwe van veraf

De glazengevels zijn in 2 fasen in de vaste steigers gezet. Eerst werd het rechter gedeelte in de steigers gezet en na ca. 4 weken het linker gedeelte. Vervolgens werden de glaspanelen eraf gehaald. Bekijk project.

Eindresultaat gecoate galerijen

Aanwezige loodslabben zijn omhoog gebracht waarna de ondergrond vervolgens is geschuurd en gereinigd. Vervolgens een 2 componenten primer aangebracht waarna de 2 componenten epoxy… Bekijk project.

Na foto van de vervangende rabatdelen

Door veroudering van de oude rabatdelen waren er veel verrot. Zo ontstonden er veel lekkages en diverse problemen aan de binnenkant van de woning. Door de oude rabatdelen te vernieuwen…  Bekijk project.

Foto van de voorkant van een balkon voordat het gerepareerd werd
Ter reparatie van de balkonborstwering zijn alle losse en aangetaste delen van de borstweringen uitgehakt. Met een elektrische staalborstel zijn de intacte verflagen opgeschuurd. Bekijk project.
Appartementencomplex gestript zonder isolatie - veraf

De kopgevel vertoonde op veel plaatsen horizontale en verticale scheuren. Bij een kernboring is gebleken dat er water achter de isolatieplaat zit. Dit verklaart ook de lekkages die er zijn. Bekijk project.

Personeel van Van Roemburg Totaal Onderhoud bezig met het coaten

De vorige laag had een slechte hechting aan de ondergrond. Daarom was de eerste stap die genomen moest worden, het verwijderen van de bestaande toplaagcoating. Bekijk project.

Gebroken tegels. Foto van de entree voor renovatie

De kopgevel vertoonde op veel plaatsen horizontale en verticale scheuren. Bij een kernboring is gebleken dat er water achter de isolatieplaat zit. Dit verklaart ook de lekkages die er zijn. Bekijk project.